Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Filiale - Filiale

al expoziției permanente

"Natura. Omul. Cultura."

P R O G R A M


10.00 – 18.00

(fără întrerupere)

Acces în expoziţie

până la ora 17.00

Zi de odihnă – LUNI

Zi sanitară – ultima miercuri a fiecărei luni.BILETE DE INTRARE
Intrare generală - 10 lei
Intrare cu preţ redus:
- Elevi - 2 lei;
- Studenţi,  pensionari, adulţi cu dizabilităţi - 5 lei;
- Intrare gratuită - detalii...

Taxa pentru ghidaj
Ghidaj în limba română:
- Gratisdetalii...
- Pentru elevi, studenţi - 30 lei;
- Pentru adulţi - 50 lei;

Ghidaj în alte limbi - rusă, engleză, franceză:
- Pentru elevi, studenţi - 80 lei;
- Pentru adulţi - 100 lei;
Filiale
Muzeul Satului (Muzeul Arhitecturii Populare)

A fost creat ca filială a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală în1991, iar în 1992 i-a fost repartizat terenul necesar la porţile or. Chişinău, în Pretura Botanica. La 18 mai 1995 a fost inaugurat primul monument de arhitectura populară în cadrul Muzeului Satului - moara de vânt din s. Opaci, Căuşeni.

Citeşte mai mult...
 
Ţipova Saharna

A fost creat în vederea conservării şi utilizării eficiente a rezervaţiilor peisagistice Saharna şi Ţâpova în 2005.

Citeşte mai mult...
 
Complexul muzeal „Vila cu parc Mândâc”

A fost creat ca filială a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală în 1997, în baza Complexului Arhitectonic „Vila cu parc Mândâc" - monument de istorie şi arhitectură peisagistică de la sfârşitul secolului al XIX-lea, cu scopul restabilirii arhitecturii peisagistice restaurării şi muzeificării monumentelor de arhitectură şi crearea unei expoziţii de arhitectură tradiţională din zona de Nord a R.M.

În acelaşi an a fost elaborat şi prezentat la Guvern „Planul de acţiuni pentru punerea în valoare a Complexului", dar din cauza lipsei finanţării acest program nu a fost realizat.

Direcţia muzeului a întreprins mai multe încercări de a atrage mijloace financiare din surse extrabugetare pentru restaurarea parcului.

În scopul stopării procesului de degradare, precum şi în vederea ocrotirii Parcului din cadrul Complexului muzeal, la propunerea Ministerului Ecologiei şi Ministerului Culturii, la 18 noiembrie 2003 Guvernul R.M. a adoptat Hotărârea despre aprobarea planului de acţiuni pentru anii 2004-2008 privind restaurarea monumentului de arhitectură peisajeră „Parcul din satul Mândâc", prevede un şir de măsuri concrete în această direcţie, dar spre regret Hotărârea nu a identificat sursele de finanţare a lucrărilor, din care cauză majoritatea prevederilor acestei decizii nu au fost realizate.

Ţinând cont de valoarea istorică, arhitecturală, dendrologică şi culturală a Complexului Muzeal „Vila cu parc Mândâc" sunt necesare măsuri urgente pentru salvgardarea acestui important monument de istorie şi arhitectură peisajeră din nordul R.M. însă fără invenţii considerabile care pot fi asigurate doar prin atragerea sectorului privat soluţionarea multiplelor probleme, care s-au acumulat pe parcursul anilor, este imposibilă.

 
Complexul muzeal 'Conacul Balioz'

Este amplasat în incinta unui conac boieresc construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, care constituie un complex arhitectural de unicat pentru Republica Moldova, înscris în Registrul Monumentelor Ocrotite de Stat şi în Lista Ariilor Naturale Protejate de Stat.

Pentru salvgardarea acestui monument în 1981 o parte din Construcţiile Conacului şi Parcul au fost transmise în gestiunea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. După realizarea unui program de restaurare în anul 1984 în incinta clădirii a fost inaugurat Muzeul Meşteşugurilor Populare din Moldova. În anii 1985-1990 au fost efectuate lucrări de restaurare a Parcului şi altor edificii amplasate în partea de nord al conacului. În rezultat a fost creat un complex muzeal, care a devenit un obiect turistic atractiv. În anul 1996 Ministerul Culturii şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, acţionând în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea restabilirii integrităţii Conacului Balioz ca monument de importanţă naţională, au transmis la balanţa Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală construcţiile conacului, care se aflau în gestiunea Gospodăriei Agricole „Ivancea" (moara cu abur şi oloiniţa, casa morarului, depozite, grajduri şi alte construcţii gospodăreşti). Toate edificiile se aflau într-o stare deplorabilă. În lipsa mijloacelor financiare de la bugetul de stat pentru restaurarea acestor monumente direcţia muzeului a întreprins diverse acţiuni pentru atragerea surselor extrabugetare în acest scop. În anii 2006-2007 de comun acord cu „Casa Vinului" S.R.L. a fost elaborat un proiect de revitalizare, muzeificare şi includere în circuitul turistic naţional şi internaţional a complexului arhitectural-istoric „Conacul Balioz". Scopul proiectului este de a stopa procesul de degradare a edificiilor din care este construit Conacul şi de a restaura şi restabili aspectul iniţial al tuturor obiectivelor, muzeificarea lor şi crearea unui complex turistic original în Republica Moldova. În acest scop va fi restabilită atmosfera de epocă cu unele activităţi specifice. Vizitatorilor li se va oferi posibilitatea nu numai să admire atmosfera epocii, dar şi să participe, după dorinţă, la unele acţiuni pregătite special. Va fi reactualizată şi redimensionată expoziţia Muzeului Meşteşugurilor Populare din Moldova, vor fi create noi expoziţii dendrologice, restaurate havuzurile şi formele arhitecturii peisajere.

Proiectul este în curs de realizare.

 


img001.jpg

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (13)